La Biblioteca Municipal Guillem Viladot, juntament amb el Patronat Municipal d’Esports i l’Ajuntament d’Agramunt, durant més de dos mesos a l’estiu, del 22 de juny al 28 d’agost, ha ofert el servei de bibliopiscina, de dilluns a divendres d’11h. a 13h. i de 16h. a 20h., registrant molt bona acollida entre els seus usuaris.  Durant el període  que ha estat oberta, l’han visitada un total de 2063 usuaris. D’aquests, un 70% (1427 persones) han estat infants entre que gaudien de lectures adequades a la seva edat, especialment contes i alguns llibres de coneixements infantils (manualitats, animals, dinosaures, cos humà, …). Per al públic adult, l’oferta també ha estat molt variada. Els llibres bàsicament eren novel·les curtes i  llibres de temàtiques poc feixugues (gastronomia, salut,  jardineria,  viatges, humor, …). Les revistes també tractaven temàtiques amenes per a les estones de lleure a la piscina: actualitat, ciència, cuina, bricolatge, decoració, esports, automoció, viatges, salut, … També es disposava de 3 diaris: Avui, Segre i La Mañana.  Les edats dels més de 2000 usuaris que van fer ús del servei són molt variades. El sector infantil (fins als 12 anys) estava totalment representat, ja que la mainada que utilitzava la bibliopiscina estava compresa entre els 3 i els 12 anys. Pel que fa als adults, la diversitat també hi és present, tot i que el tipus de materials consultats es fonamentava en la premsa. L’ús dels llibres va ser més reduït entre aquest col·lectiu.  

Com s’ha dit anteriorment, la rebuda que aquesta segona edició del servei de bibliopiscines ha tingut entre els usuaris ha estat molt positiva i els seus responsables estan molt satisfets dels bons resultats obtinguts.