Les recomanacions d’altres lectors sempre s’agraeixen alhora d’escollir un llibre.