Club de lectura

 

 

En parlarem els dies:últim patriarca

DILLUNS, 3 de juny a les 17.00h.

DIMECRES, 5 de juny a les 20.30h.