EEDINAMITZACIÓ LECTORAMR

DIMARTS, 3 de novembre

a les 20.30h

a càrrec d’ Anna Maluquer

de la Fundació Mercè Rodoreda

       -Obert a tothom-